Kategoriat
Uncategorized

RIIMA-hankkeen priima päivä Porvoossa

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien yhteinen vertaisarviointihanke PRIIMA etenee aikataulussa. Perjantaina 9.3.2012 metropolialueen oppisopimustoimistojen edustajat kokoontuivat Porvooseen kehittämispäivän merkeissä. Kehittämispäivän aikana hankkeen kulkua käytiin läpi mm. työnjaon, aikataulutuksen ja toimintatapojen osalta ja pohdittiin keväällä tehtävän itsearvioinnin toteutustapaa. Kehittämispäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi fasilitointiyhtiö Humap.

”Päivän anti selkeytti kuvaa, nyt alkaa päästä jyvälle siitä mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä on iso asia”, toteaa koulutustarkastaja Heikki Raitavuo Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

”Meidän roolimme työpaikalla oppimisen kehittämisessä ja oppisopimuspedagogiikka sinällään ovat asioita jotka kaipaavat selkeyttämistä,” hän jatkaa.

”Nyt kun näitä tapaamisia on ollut useampi, huomaa että suorittava taso verkostoituu hyvää vauhtia. Vertaisarvioinnin sisällä olevat asiat ohjaavat meitä yhteistyöhön. Kehityspäivän ohjelma eteni hyvin, kiitos siitä kuuluu aktiivisten osallistujien lisäksi Humapille.”

PRIIMA on opetushallituksen rahoittama hanke jonka tavoitteena on luoda perusta yhtenäisille oppisopimuskoulutuksen käytännöille ja varmistaa laadunkehitys vertaisarvioinnin ja hyvän kumppanuuden myötä. Tällä halutaan ohjata toimintatapoja samankaltaisiksi, jotta oppisopimustoimistojen asiakkaat kokisivat saavansa laadultaan yhtä hyvää ja puitteiltaan selkeää palvelua paikkakunnasta riippumatta. Vertaisarvioinnin avulla saadaan tuotua parhaat käytännöt eri toimijoilta kaikkien käyttöön.

Vertaisarviointi toteutetaan siten, että eri oppisopimustoimistojen edustajista muodostetaan arviointiryhmät, jotka käyvät vuorotellen jokaisen oppisopimustoimiston luona tekemässä arvioinnin valitusta toiminnan osa-alueesta. Pohjaksi arviointikäynnille jokainen toimisto lähettää etukäteen arviointiryhmälle raportin joka on laadittu itsearvioinnin pohjalta. Itsearvioinnissa käydään koko henkilökunnan voimin läpi omia käytäntöjä, nostetaan esiin erityisen hyviksi koetut asiat, ja tunnistetaan kehittämiskohteet. Arviointiryhmän kokoonpano on eri jokaisella arviointikäynnillä. Hankekoordinaattorina toimii oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

Hanke jatkuu helmikuulle 2013 asti. Seuraava vaihe on oppisopimustoimistojen itsearviointi joka toteutetaan kuluvan kevään aikana. Metropolialueen yhteistyörinkiin lukeutuvat Helsingin oppisopimustoimisto, Hyria, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus (alueellisena kumppanina Porvoo International College), Keuda ja Omnia.

Kategoriat
Uncategorized

Kukkakauppa-alan ammattilaiseksi oppisopimuksella

Floristin työn oppii parhaiten tekemällä, joten oppisopimuskoulutus on oivallinen vaihtoehto kouluttautua alalle. Tiia Peltorinne ja Kirsi Ruokostenpohja menivät kukkakauppaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta ensin harjoitteluun, jonka jälkeen heidän työnantajansa päättivät solmia oppisopimuksen.Tiian työnantaja oli Kukkapuoti Päivännouto Oy ja Kirsin Koillis-Kukka tmi. Koulutuksen järjestäjänä toimi Pirkanmaan oppisopimuskeskus.

Tietopuolisen koulutuksen järjestäjänä toimi Ahlman Instituutti. Opiskelupäiviä oppilaitoksessa oli muutama kuukaudessa, joten opiskelijat ottivat opiskelupäivistä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Teorian rinnalla oli jatkuvaa käytännön harjoittelua myös oppilaitoksessa. Koulupäivien vähäisyyden vuoksi itsenäinen opiskelu on välttämätöntä oppimisen ja kehityksen kannalta.

– Näyttötutkintoon kannattaa valmistautua hyvin ja rentoutua näyttötilanteessa, Meillä oli tosi kannustava ja rento yhteishenki, sanovat Tiia ja Kirsi.

Työpaikkakouluttajan rooli merkittävä

Työpaikkakouluttajan rooli oppisopimuskoulutuksessa on erittäin keskeinen. Sekä Tiia että Kirsi kertovat saaneensa palautetta töistään ja kehityksestään. He saivat neuvoja, tukea ja kannustusta opiskelun aikana ja aina ennen näyttöjä. Monipuoliset työtehtävät ovat ehdoton edellytys oppisopimuksen onnistumiselle ja molemmat kertovat, että he tekivät monenlaisia sidontatöitä innostavan työpaikkakouluttajan ohjauksessa.

– Olin niin helpottunut ja onnellinen, että Tarjalla, työpaikkakouluttajalle soittaessani hyviä uutisia itkimme molemmat. Se oli kummallekin tosi iso juttu, kertoo Kirsi.

Jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä

Ammattitaitoisella floristilla on halu kehittyä ja pysyä ajan tasalla seuraamalla alalla tapahtuvia muutoksia ja uutisia, jotta voisi itsekin oppia uutta. Innostus omaan työhön on tärkeää. Tiia aikoo jatkaa kukkakauppa-alalla ja kertoo, että taitojen kehittäminen on loputonta.

– Hyvällä floristilla pitää olla erinomaiset asiakaspalvelutaidot ja kyky tuottaa sekä esitellä asiakkaan toiveiden mukaisia töitä erilaisin tekniikoin käsityötaitoa käyttäen, summaa Tiia.

Myös Kirsin mielestä ammattitaitoinen floristi ylläpitää ammattitaitoaan, koska ala muuttuu koko ajan. Tietty nöyryys pitää säilyttää. Kirsille on hyvin tärkeää, että asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun ja sidontatöihin. Hän jatkaa saman työnantajan palveluksessa ja ehkä tulevaisuudessa opiskelee floristimestariksi. Kirsi kertoo, että hän haluaa olla mukana kehittämässä liikettä ja ohjaamassa nuoria harjoittelijoita. Ja tietysti hän aikoo tuottaa paljon iloa asiakkaille!