RIIMA-hankkeen priima päivä Porvoossa

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien yhteinen vertaisarviointihanke PRIIMA etenee aikataulussa. Perjantaina 9.3.2012 metropolialueen oppisopimustoimistojen edustajat kokoontuivat Porvooseen kehittämispäivän merkeissä. Kehittämispäivän aikana hankkeen kulkua käytiin läpi mm. työnjaon, aikataulutuksen ja toimintatapojen osalta ja pohdittiin keväällä tehtävän itsearvioinnin toteutustapaa. Kehittämispäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi fasilitointiyhtiö Humap.

”Päivän anti selkeytti kuvaa, nyt alkaa päästä jyvälle siitä mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä on iso asia”, toteaa koulutustarkastaja Heikki Raitavuo Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

”Meidän roolimme työpaikalla oppimisen kehittämisessä ja oppisopimuspedagogiikka sinällään ovat asioita jotka kaipaavat selkeyttämistä,” hän jatkaa.

”Nyt kun näitä tapaamisia on ollut useampi, huomaa että suorittava taso verkostoituu hyvää vauhtia. Vertaisarvioinnin sisällä olevat asiat ohjaavat meitä yhteistyöhön. Kehityspäivän ohjelma eteni hyvin, kiitos siitä kuuluu aktiivisten osallistujien lisäksi Humapille.”

PRIIMA on opetushallituksen rahoittama hanke jonka tavoitteena on luoda perusta yhtenäisille oppisopimuskoulutuksen käytännöille ja varmistaa laadunkehitys vertaisarvioinnin ja hyvän kumppanuuden myötä. Tällä halutaan ohjata toimintatapoja samankaltaisiksi, jotta oppisopimustoimistojen asiakkaat kokisivat saavansa laadultaan yhtä hyvää ja puitteiltaan selkeää palvelua paikkakunnasta riippumatta. Vertaisarvioinnin avulla saadaan tuotua parhaat käytännöt eri toimijoilta kaikkien käyttöön.

Vertaisarviointi toteutetaan siten, että eri oppisopimustoimistojen edustajista muodostetaan arviointiryhmät, jotka käyvät vuorotellen jokaisen oppisopimustoimiston luona tekemässä arvioinnin valitusta toiminnan osa-alueesta. Pohjaksi arviointikäynnille jokainen toimisto lähettää etukäteen arviointiryhmälle raportin joka on laadittu itsearvioinnin pohjalta. Itsearvioinnissa käydään koko henkilökunnan voimin läpi omia käytäntöjä, nostetaan esiin erityisen hyviksi koetut asiat, ja tunnistetaan kehittämiskohteet. Arviointiryhmän kokoonpano on eri jokaisella arviointikäynnillä. Hankekoordinaattorina toimii oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

Hanke jatkuu helmikuulle 2013 asti. Seuraava vaihe on oppisopimustoimistojen itsearviointi joka toteutetaan kuluvan kevään aikana. Metropolialueen yhteistyörinkiin lukeutuvat Helsingin oppisopimustoimisto, Hyria, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus (alueellisena kumppanina Porvoo International College), Keuda ja Omnia.

Leave Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *