Oppisopimuskoulutuksella tukea koulutuksen saavutettavuudelle ja työllistymiselle

Toisen asteen koulutuksen rakenteen ja rahoituksen uudistamista koskevat lakiesitykset kaatuivat eduskuntakäsittelyssä osin perusteettomiin ennakkoluuloihin. Maamme huomattava ikärakenteen muutos ja lisäksi nuoren väestön keskittyminen aiheuttaa joka tapauksessa väistämättä tarpeen arvioida, miten harvaan asuttujen alueiden niin ammatilliset kuin yleissivistävätkin koulutuspalvelut voidaan  turvata.

Oppisopimuskoulutuksella voitaisiin turvata ammatillisten koulutuspalvelujen säilyminen harvaan asutuilla alueilla ja samalla tukea lukiokoulutuksen säilymistä. Monissa pienissä kunnissa on työvoiman tarvetta, mutta niin vähän, ettei koulumuotoista koulutusta voi järjestää. Samaan aikaan kunnan lukio voi kärvistellä opiskelijapulan kourissa. Miksei luoda pienille väestöpohjille omaa toisen asteen koulutuksen mallia, jossa lukio- ja ammatillista opetusta yhdistetään myös oppisopimuskoulutusta hyödyntäen. Lukio voisi mielestäni hyvin toteuttaa oppisopimuskoulutuksen teoriaopetusta uusia opetusmalleja hyödyntäen. Ovathan käytännön osaamista täydentävät osaamisvaatimukset entistä enemmän yleisiä ja monille aloille yhteisiä. Samalla näistä kursseista voisi saada lisää tarjontaa lukion valinnaisiin opintoihin, jolloin lukiolaiset ja oppisopimusoppilaat voisivat opiskella näitä kursseja yhdessä. Tällaisen kokeilun toteuttaminen olisi hyvä tapa etsiä uusia malleja koulutuspalvelujen saavutettavuuden turvaamiseen. Päijät-Hämeen suurin yritys Koskisen Oy on vuosikausia toteuttanut menestyksellisesti lukiopohjaista oppisopimuskoulutusta.

Toinen rakenteellisen uudistuksen tarve on ammatillisessa koulutuksessa.  Kaatunut rahoituslaki olisi mahdollistanut   ns. 2+1 -mallin eli kolmannen opiskeluvuoden toteuttamisen oppisopimuskoulutuksena, mikä huonossa työllisyystilanteessamme parantaisi valmistuvien nuorten työllistymismahdollisuuksia ja säästäisi koulutuskustannuksia. Yrittäjien mahdollisuuksia ottaa tällaisia oppisopimusoppilaita tulisi parantaa sopimalla työmarkkinakentällä palkkausjärjestelmästä siten, että kokemusta vailla olevalle oppisopimusopiskelijalle voitaisiin maksaa palkkaa osaamisen mukaan ja toteuttaa alkuvaiheessa työssä oppimista koulutussopimuksella ja opintotuella. Nuorten työllistymisen parantaminen on seuraavan hallituskauden keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite, jonka hyväksi olisi mielestäni tarkastella myös säädösten reunaehtoja ja rajapintoja siten, ettei syntyisi esteitä järkeville työllistymistä edistäville toimintatavoille.

Pentti Rauhala
Kirjoittaja on Tampereen yliopiston kasvatustieteen erityisesti ammatti-kasvatuksen dosentti

Leave a comment