Kuvassa kaikki juhlassa palkitut henkilöt

Onnistumisia oppisopimuksella – osaajien palkitsemista ja hankkeella kehittämistä

Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämässä Savon oppisopimuskeskuksessa on haluttu jo vuosia nostaa esiin oppisopimukseen liittyviä onnistumisia ja osoittaa arvostusta yhteistyölle alueen elinkeinoelämän kanssa. Onnistumisia varten on kehitetty omat juhlansa. Nyt oppisopimustoimintaa lähetään kehittämään lisää uuden hankkeen avulla ja erityisesti nuorten oppisopimusopiskeluun tullaan panostamaan entistä enemmän.

Savon oppisopimuskeskus järjesti perinteiset juhlat oppisopimuskoulutuksen päättäjille

Savon koulutuskuntayhtymän Savon oppisopimuskeskus on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien juhlia oppisopimuksen päättäneille. Näitä juhlia järjestetään vuosittain kaksi ja niissä palkitaan opiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia, opetuspuolen edustajia ja työnantajia.

”Olemme halunneet tarjota juhlan myös oppisopimuskoulutuksen kautta tutkinnon suorittaneille ja yhteistyökumppaneille”, Savon oppisopimuskeskuksen koulutussihteeri Sari Pietiläinen kertoo.

26.5. ravintola Kuopion satamassa olevassa ravintola Albatrossissa oli läsnä noin 150 opiskelijaa, työnantajan edustajaa sekä oppisopimuskeskuksen työntekijää juhlistamassa tämän kevään valmistuneita oppisopimusopiskelijoita, opettajia ja elinkeinoelämän edustajia. ”Valitsimme kunniakirjalla ja rahastipendillä palkitut voittajat palautteiden ja vinkkien perusteella”, Pietiläinen kertoo.

Yritysten panos oppisopimuksen onnistumisessa on tärkeää

Savon oppisopimuskeskuksesta viimeisen puolen vuoden aikana tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen päättäneitä oli yhteensä 216 opiskelijaa. Näistä perustutkintoa opiskeli 89, ammattitutkintoa 41 ja erikoisammattitutkintoa 86. Oppisopimusta kuvaa erittäin läheinen yhteistyö työelämän kanssa; nyt valmistuneista opiskelijoista on ollut työssä 109 eri yrityksessä ja heistä yrittäjiä on 6.

”Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö ja avoin dialogi ovat oppisopimuksen tärkeimpiä pilareita. Oppisopimus on erinomainen esimerkki ammattitaidon lisäämisestä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, tietopuolisen koulutuksen ja oppisopimuksen järjestäjän kesken. Hyvinvointi ja menestystarinat luodaan jatkossakin hyvässä yhteistyössä alueemme eri toimijoiden kanssa”, Savon oppisopimuskeskuksen oppisopimuspäällikkö Raimo Kovanen kertoo.

Juhlassa Savon oppisopimuskeskus palkitsee aina kunniakirjalla ja rahastipendillä ansioituneita opiskelijoita sekä kunniakirjalla työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa. ”Tällä kertaa halusimme myöntää työpaikkakouluttajan kunniamaininnan Siilin kukan Maritta Hurskaiselle. Vastaavasti huomioitiin kouluttavana työnantajana Servica, josta kunniakirjan vastaanottivat kehittämispäällikkö Tuija Paldanius sekä palvelujohtaja Tuire Puranen”, Kovanen kertoo.

Tilaisuudessa jaettiin kunniakirja myös tietopuolisen koulutuksen opettajalle Tuula Siiskoselle Savon ammatti- ja aikuisopistosta.  Stipendin saivat seuraavat opiskelijat: Mari Jääskeläinen (liiketalouden perustutkinto, merkonomi), Mendoza Yudier Velazquez (tarjoilijan ammattitutkinto), Satu Peltomaa (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja), Linda Immonen (liiketalouden perustutkinto, merkonomi), Hanna Ikonen (kultasepän ammattitutkinto) ja Merilin Hakkarainen (sosiaali- ja terveysalanperustutkinto, lähihoitaja).

Uusia tuulia oppisopimukseen hankkeella

Savon oppisopimuskeskus koordinoi OpsoDiili Itä-Suomi -nimistä verkostohanketta.  Hankkeen tavoitteena on nuorten oppisopimuskoulutusedellytysten parantaminen, oppisopimuskoulutuksen tietouden lisääminen niin työnantajien, nuorten ja heidän huoltajiensa keskuudessa. Kohderyhmään kuuluvat vahvasti myös peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opot ja muu henkilöstö.

Itä-Suomen hankkeessa ovat mukana Savon koulutuskuntayhtymän lisäksi YSAO (Iisalmi), ESEDU (Mikkeli) ja SAMI (Savonlinna). OpsoDiili kuuluu osana koko valtakuntaa koskevaan hankekokonaisuuteen; koordinoivaa hanketta hallinnoi KEUDA. Muita alueellisia hankkeita koordinoivat Uudellamaalla Stadia, Länsi-Suomessa JAO ja Pohjois-Suomessa OSAO.

”Kyseessä on ensimmäinen, näin laajalla rintamalla toimiva oppisopimuskoulutukseen liittyvä hankekokonaisuus.  Hanketta ovat olleet suunnittelemassa myös OKM ja työmarkkinajärjestöt”, kertoo OpsoDiilin Itä-Suomen projektipäällikkö Maila Makkonen Savon oppisopimuskeskuksesta.

”Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on nuorten oppisopimuskoulutuksen tietouden lisääminen sekä työpaikoille että nuorille ja heidän huoltajilleen sekä opetushenkilöstölle niin peruskouluissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa”, Makkonen kertoo. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2015-31.12.2017.

Leave a comment