Kuva © Suomen Yrittäjät

– Yrittäjä kokee, että tutkinnon suorittaminen vaikuttaa suoraan liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä sanoo. Kuva © Suomen Yrittäjät.

Ainutlaatuinen koulutusmuoto

Yrittäjän oppisopimus lanseerattiin Suomessa parikymmentä vuotta sitten. Se on noussut tärkeimmäksi yrittäjille suunnatuksi koulutuksen järjestämistavaksi.

Kun yrittäjän oppisopimus näki päivänvalon, oli maailma erilainen. Lähes joka viides yrittäjä oli vailla ammatillista tai korkea-asteen tutkintoa. Harvalla oli liiketaloudellista koulutusta ja yritystä johdettiin monesti mutu-tuntumalla.

Suomen Yrittäjissä koettiin tarvetta lisätä yrittäjien mahdollisuutta kouluttautua yritystoiminnan ohessa.

– Suomen Yrittäjät olivat aloitteellisia oppisopimustoimijoiden suuntaan ja esitti, että yrittäjille pitäisi räätälöidä oma oppisopimus, SY:n yrittäjienkoulutuspolitiikasta vastaava johtaja Veli-Matti Lamppu muistelee ja lisää, että alkuvuosina ammattitaidon lisäksi moni yrittäjä sai oppisopimuksen kautta tutkinnon. Se oli monelle merkittävä asia.

– Usein yrittäjä lähtee oppisopimukseen ensisijaisesti kehittämään omaa yritystoimintaansa. Yrittäjä arvioi koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen onnistumista oman liiketoimintansa menestyksen ja taloudellisen tuloksen paranemisen kautta.

Lamppu toteaa, että näin jälkikäteen katsottuna yrittäjän oppisopimuksen syntyminen oli poikkeuksellista.

– Yrittäjän oppisopimus poikkeaa perinteisestä oppisopimuksesta, eikä se esimerkiksi perustu työsuhteeseen. Eroista huolimatta oppisopimustoimijat, opetusministeriö ja työmarkkinajärjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että ajatus yrittäjille suunnatavasta koulutuksesta oli hyvä asia ja että tällaiselle koulutukselle oli tarvetta. Elettäisiinpä nykyisinkin samanlaisessa kokeilukulttuurissa esimerkiksi nuorten oppisopimuskoulutuksen suhteen, Lamppu vinkkaa.

Jatkuva kouluttautuminen tärkeää

Etenkin tänä päivänä, kun maailma muuttuu nopeampaa kuin pysymme perässä, on ammattitaidon ylläpitäminen entistäkin tärkeämpää. Lamppu korostaa, että villakoiran ydin ei enää olekaan tutkinto vaan osaaminen. Lampusta yrittäjän pitäisi pystyä valitsemaan itselleen ja yritykselleen sopivia osaamiskokonaisuuksia. Kun näitä osa olisi riittävä määrä, hän saisi tutkinnon. Tutkintojen yksilö- ja yrityskohtaisuus lisääntyisi.

– Ammattitaito on nykyisin jatkuva investointi työhön liittyvään kehittämiseen. Yrittäjän arkea pitäisikin olla oman osaamisen, työn ja sitä kautta yrityksen kehittäminen.

Yrittäjän oppisopimus

Alusta saakka suosituimpia yrittäjän oppisopimuksena tehtyjä tutkintoja ovat olleet yrittäjätutkinnot; yrittäjän ammattitutkinto ja yrittäjän erikoisammattitutkinto (nykyisin yritysjohtamisen eat). Tutkintojen suosioon on vaikuttanut yrittäjän mahdollisuus saada mentorointia ja vertaistukea.

Yrittäjän oppisopimuksena suoritettu tutkintoon valmistava koulutus on ollut useimmille yrittäjille keskeinen syy hakeutua koulukseen. Se on yhdistelmä yrittäjyysosaamista kehittäviä opintoja, mentorointia sekä muiden koulutuksessa olevien yrittäjien kanssa käytyä kokemusten vaihtoa. Yrittäjän ohjaajana ja tukijana toimii mentori, joka on yleensä toinen yrittäjä.

Yrittäjätutkintojen lisäksi yrittäjä voi valita itselleen sopivan muun tutkinnon.

Leave a comment