Brahen kellarin kokki Miro Merinen ja keittiöpäällikkö Tom Salonen. Kuvat © Sane Keskiaho ja Sanna Hovi.

Joustoa nuorten koulutukseen

Oppisopimus vai päiväkoulu? Turussa tätä ei enää tarvitse hotelli-, ravintola- ja catering-alalle haluavien nuorten miettiä. Joustava koulutusmuoto mahdollistaa siirtymisen päiväkoulusta oppisopimukseen tai päinvastoin.

Miro Merinen aloitti ravintola-alan opinnot peruskoulun jälkeen. Vaihtoehtona oli opiskella joko perinteisesti päivälinjalla tai oppisopimuksella. Miro valitsi oppisopimuksen.

– Oppisopimus kuulosti mahdollisuudelta saada sekä työkokemusta että ammatti, kokiksi jouluna valmistunut Miro kertoo.

Koska oppisopimuksella opiskelu on haastavaa, piti siitä kiinnostuneiden oppilaiden kirjoittaa motivaatiokirje ennen lopullista valintaa.

– Kerroin olevani ystävällinen ja avulias, että tykkään tehdä töitä käsillä ja opin parhaiten tekemällä. Kirjoitin myös etten pelkää työntekoa ja että haluan tehdä töitä ihmisten kanssa, Miro muistelee.

Osa opiskelijoista valitsi oppisopimuksen, osa oppilaitoksen. Molempien ryhmien opinnot etenivät samaan tahtiin, jotta vaihtaminen ryhmästä toiseen onnistui tarvittaessa. Tällä pyrittiin välttämään keskeyttämiset.

Osa vaihtoi koulutusmuotoa

Ennen oppisopimuspaikan hakemista oppilaat viettivät kolme viikkoa koulussa. Sinä aikana opeteltiin alan perusasioita ja -taitoja.

– Saimme listan ravintoloista, jotka olivat kiinnostuneita ottamaan oppisopimusopiskelijan. Laitoin Brahen Kellariin viestiä ja pääsin haastattelun kautta kahden viikon työssäoppimisjaksolle.

Yhteistyö pelasi puolin ja toisin. Työssäoppiminen muutettiin oppisopimukseksi harjoittelujakson jälkeen.

– Olin yhden päivän viikossa koulussa ja muun ajan opettelin ammattia työpaikalla.

Muutamat opiskelijat vaihtoivat joko oppisopimuksesta päiväopiskeluun tai päinvastoin.

– Minulle oppisopimus oli lottovoitto. Pääsin hyvään paikkaan oppisopimukseen ja sitä kautta omaan elämään kiinni vähän aikaisemmin kuin olisin päiväopiskelijana päässyt.

Hienoa kouluttaa nuorta

Myös Brahen Kellarissa tutkittiin listoja tarkkaan. Miro valittiin ravintolaan kolmen nuoren joukosta, jotka kävivät haastattelussa.

Se, että Miro oli vasta 16-vuotias koulutuksen alussa, ei keittiöpäällikkö Tom Salosen mukaan pelottanut.

– Pidämme haasteista. Meillä on ollut useita oppi-sopimusopiskelijoita ja kaikki on mennyt hyvin. On hieno asia päästä kouluttamaan alasta innostunutta nuorta.

Brahen Kellarissa myös uskotaan, että hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä saadaan parhaiten kouluttamalla heidät itse.

– Minä kannoin päävastuun Miron koulutuksesta, mutta koko tiimi oli sitoutunut. Kävimme yhdessä läpi, missä vaiheessa mitäkin opetettiin, Salonen toteaa.

Miro kiittelee sitä, miten hänet otettiin vastaan.

– Kun tulin taloon, minulla oli takana kolme viikkoa koulutusta alalle. Kaikki ymmärsivät, että siinä ajassa ei opi mitään ja olivat valmiita auttamaan.

Erittäin tärkeänä Miro pitää sitä, että hänelle annettiin myös lupa mokata eikä virheitä tarvinnut pelätä.

Valmistuttuaan kokiksi Miron oppisopimus vaihtui vakituiseksi työpaikaksi.

Hyviä kokemuksia 

Juhlapalveluihin ja opiskelijaruokailuun erikoistuneen Unican toimitusjohtaja Sanna Hovi on työllistänyt vuo-sien varrella kymmeniä oppisopimusopiskelijoita. Tälläkin hetkellä talossa on neljästä viiteen nuorta, joista yksi on 16-vuotias.

– Meillä on pelkästään hyviä kokemuksia nuorista. He ovat erittäin motivoituneita ja innostuneita.

Myös Unican henkilökunta on tottunut tekemään töitä nuorten kanssa, sillä ravintoloiden asiakkaatkin ovat pääsääntöisesti nuoria.

Hovista oppisopimus on win-win-tilanne. Unica saa oppisopimuksella innostunutta työ-voimaa. Oppisopimusopiskelijat saavat hyvän ja monipuolisen opin.

– Me valmistamme ruoat itse, meillä on asiakaspalvelua ja catering-toimintaa. Täällä pääsee näkemään alan eri vaihtoehdot monelta eri kantilta.

Arjen pyörittämisessä tarvitaan myös paljon käsi-pareja. Käsiparien lisäksi Hovi uskoo, että oppisopimusopiskelijat tuovat mukanaan uusia taitoja ja ajatuksia koko organisaatioon.

Perustaidot oltava valmiina

Sanna Hovi pitää välttämättömänä sitä, että nuoret saavat perusopetusta ennen kuin tulevat työssäoppimaan.

– Perusasiat ja se, mitä työn tekeminen tarkoittaa, on hyvä olla nuorella tiedossa jo etukäteen. Ruuanvalmistustyössä on esimerkiksi tietyt hygieniasäännöt, joita pitää noudattaa.

Myös se, että koulu toimii taustalla, madaltaa kynnystä ottaa nuori oppisopimukseen. Jos tulee ongelmia, puhelimen päässä on ihmisiä, jotka osaavat auttaa.

Oppisopimus soveltuu Hovin mielestä hyvin ravintola-alalle, mutta se vaatii myös ohjausta. On henkilöitä, jotka saavat tyydytystä, kun näkevät nuoren kehittyvän, mutta kaikille ohjaaminen ei sovi. Siksi onkin tärkeää löytää hyvä mestari-kisälli -pari, Sanna Hovi toteaa.

Joustava koulutusmuoto

Turun oppisopimustoimisto kehitti yhteistyössä Turun kaupungin ja oppilaitosten kanssa uudenlaisen opiskelumuodon nuorille, jotta keskeytykset saataisiin minimoitua. Sitä kokeiltiin ensin lähihoitajakoulutuksessa. Myönteiset kokemukset johtivat sen laajentumiseen myös hotelli-, ravintola- ja catering-alalle.

Unican toimitusjohtaja Sanna Hovi.

Leave a comment