Parinaz Mohammadi ja yrittäjä Harri Markkula kannustavat yrityksiä ottamaan maahanmuuttajia töihin edes muutamaksi viikoksi. Kuvat © Jari Kippola.

Kotouttamiskoulutuksesta oppisopimukseen

Parinaz Mohammadi on onnellinen. Hän on saanut oppisopimuspaikan toivomaltaan alalta, työkavereita ja suomenkieli paranee kohisten. Hänestä tämä on parasta kotoutusta.

Iranilainen Parinaz Mohammadi oli ollut Suomessa kolme vuotta ennen kuin palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. TE-toimiston järjestämän kotouttamiskoulutuksen seurauksena nainen sai oppisopimus-paikan helsinkiläisestä muotoilu- ja suunnittelutoimisto Tilassa Oy:stä.

– Minut ohjattiin TE-toimistosta vuoden mittaiseen kotouttamiskoulutukseen. Siihen kuului työpaikan löytäminen ensin kieliharjoitteluun ja myöhemmin työharjoitteluun, Mohammadi kertoo.

Hän on opiskellut Teheranissa sisustussuunnittelua ja halusi löytää työpaikan samalta alalta. Parinaz lähetti sähköpostia kymmeniin eri suunnittelutoimistoihin ja kertoi tarvitsevansa työpaikan kahden viikon kieliharjoittelua varten. Postin liitteeksi hän laittoi oman portfolionsa.

Portfolio teki vaikutuksen sisustusarkkitehti ja muotoilun valmentaja Harri Markkulaan, joka pyysi Mohammadin haastatteluun saman tien.

– Parinazin tapa hahmottaa tilaa ja värejä oli upea. Siinä oli jotain omaa, joka teki meihin vaikutuksen, Markkula muistelee.

Tavoitteena vakituinen työ

Kahden viikon kieliharjoittelu vaihtui kahden kuukauden mittaiseksi harjoittelujaksoksi. Sen aikana vahvistui puolin ja toisin ajatus siitä, että Mohammadi sopisi Tilassa-työyhteisöön loistavasti.

Ongelmaksi muodostui se, ettei Mohammadin suomen kieli ollut riittävän hyvää eikä hän osannut käyttää työssä tarvittavia työkaluja.

Oppisopimuskoulutus oli Markkulalle ennestään tuttua ja hän oli yhteydessä koulutustarkastaja Virpi Heinoseen Stadin oppisopimuspalveluissa. Siitä alkoi sopivan koulutuksen suunnittelu ja oppilaitoksen etsiminen. Pitkän haeskelun jälkeen koulutus löytyi Salon seudun ammattiopistosta

– Parinaz on oppilaitokselle pilottiopiskelija, sillä hän suorittaa sisustussunnittelijan opinnot oppisopimuksella.

Kahden vuoden aikana Mohammadilla on noin parikymmentä lähiopetuspäivää Salossa. Tämän lisäksi hänellä kay kerran viikossa suomen kielen opettaja työpaikalla opettamassa ammattisanastoa.

Toiveet ja odotukset ovat korkealla puolin ja toisin.

– Toivon tietysti, että Parinaz työllistyisi meille pysyvästi opintojen jälkeen.

Paras tapa integroitua

Työ vieraalla kielellä ja vierailla ohjelmilla on ollut haastavaa, mutta Mohammadi ei vaihtaisi pois päivääkään. Hänestä tämä on paras tapa kotoutua uuteen kotimaahan.

– Integroituminen on aina haasteellista uuden kielen, elämäntavan ja kulttuurin takia, mutta työ helpottaa sitä. Etenkin kun saa tehdä työtä, joka on itselle rakasta ja innostavaa.

Mohammadi kannustaakin yrityksiä ottamaan maahanmuuttajia töihin edes muutamaksi viikoksi. Eri kulttuurit voivat tuoda täysin uudenlaisia näkemyksiä asioihin. Tämän sai myös Markkula huomata.

– Parinaz suunnitteli meillä saunan ja se yllätti kaikki. Hänellä ei ollut tietoa esimerkiksi saunan rakenteista ja sen takia hän onnistui luomaan jotain täysin uutta ja odottamatonta, Markkula sanoo.

Oppisopimuskoulutuksessa sekä Markkulalle että Mohammadille tärkeintä on se, että Mohammadi saa siitä itselleen ammatin.

– Tutkinnon avulla Parinaz voi halutessaan opiskella pidemmälle, Markkula toteaa.