Mielipide: Oppi- vai koulutussopimus?

Marja Irjala kirjoitti Kalevan mielipidepalstalla (Kaleva 27.5./Lukijalta) ansiokkaan kannanoton ja totesi, että Saksassa oppisopimus on oikeastaan koulutussopimus. Näin todella on, jos saksankielen Ausbildungsvertrag käännetään sananmukaisesti. Aikoinaan vertailimme ruohonjuuritasolla Helsingin kaupungin järjestämää oppisopimuskoulutusta mm. Wienin kaupungin, Saksan Baijerin osavaltion ja Walesin alueen vastaavaan koulutukseen. Eräs mielenkiintoinen havainto oli se, että me suomalaiset ja Walesin edustajat mielsimme oppisopimusopiskelijan enemmän työntekijänä kun taas saksankielisellä kulttuurialueella korostettiin oppijan näkökulmaa. Se, onko Saksan koulutussopimus luonteeltaan työsopimus, riippuu paljolti siitä, tarkastellaanko asiaa juridisesta vai psykologisesta näkökulmasta. Kokemukseni mukaan koulutettava (Auszubildende) on yrityksessä työyhteisön jäsen ja häneltä odotetaan osallistumista tuottavaan työhön.

Saksassa ammattikoulutusta säätelevän lain mukaan jokainen oppisopimusopiskelija on oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen. Lainsäätäjä on määritellyt kohtuullisen korvauksen käsitteen niin, että oppisopimuspalkan tulee tarjota opiskelijalle kohtuullinen tuki elinkustannuksiin ja turvata siten opiskelijaa taloudellisesti. Toisaalta korvaus on palkkaa opiskelijan työsuorituksesta. Nykyisin Saksassa sovitaan keskeisillä toimialoilla oppisopimuspalkoista. Tästä on seurannut suuria palkkaeroja toimialojen välillä. Lisäksi palkat vaihtelevat myös alueellisesti toimialojen sisällä.

Lopulta ammatillisen koulutuksenkin osalta oppiminen on pääasia. Koulutuksen rakenteiden tulee palvella tätä päämäärää. Suomalainen oppisopimuskoulutus voi tässäkin mielessä ottaa oppia Saksasta.

Kari Viinisalo
fil.tri, entinen oppisopimusjohtaja
Espoo

Leave a comment