Emmi Kairenius oli opissa Hollannissa

Oppisopimuskoulutuksella puutarhuriksi valmistunut Emmi Kairenius haki oppia tulppaanien maasta Hollannista.

Emmi kertoo, että työnantajat ovat olleet kiinnostuneita hänen Hollannista saamastaan kokemuksesta. Ulkomaan opiskelu kesti kuukauden.

”Puutarha-ala sopii minulle, koska olen taiteellisesti suuntautunut. Mutta samalla arvostan systemaattisuutta. Nämä asiat yhdistyvät puutarhurin työssä” Emmi toteaa.

Oppisopimukseen Emmin työnantaja rekrytoi hänet puutarhamessuilta. Emmi ja Turun oppisopimustoimiston koulutustarkastaja Tuomo Rahko kertovat, että ulkomaan työssä oppimisjaksosta sovittiin heti oppisopimusta tehtäessä. Ulkomaan jakson teki mahdolliseksi se, että myös Emmin työnantaja suhtautui myönteisesti asiaan.

”Työskentely Hollannissa toi itsevarmuutta, näin uusia muotoilutrendejä ja miten siellä nähdään viherympäristön virkistävä ja hoitava merkitys” Emmi tiivistää saamaansa oppia. Uutta näkemystä hän sai myös permakulttuurista eli rakennetun ympäristön suunnittelusta luontoa kunnioittaen.

Emmi korostaa sitä, että työskentely ulkomailla tarjoaa tilaisuuden tarkastella omaa osaamistaan ja verrata suomalaisia työkäytäntöjä muualla Euroopassa vallitseviin. ”Tästä on hyötyä myös työnantajalle” Emmi sanoo.

Oppisopimuskoulutuksen vahvuuksina hän pitää sitä, että siinä koulutuksen aikana verkostoituu alan ihmisten kanssa. Työn vaatimukset ovat myös käytännössä erilaisia kuin mitä koulutyössä. ”Oppisopimuskoulutuksessa oppi annostuu työrytmin mukaan” hän toteaa.

Oppisopimuskoulutusta ja ulkomaan opintoja Emmi suosittelee muillekin. Hän on sitä mieltä, että oppisopimuskoulutuksen pitäisi olla paremmin näkyvillä ammatillisen koulutuksen oppiväylänä.

Emmi myös arvostaa Turun oppisopimustoimiston työtä ulkomaan jakson järjestelyissä. Se helpotti paljon asioiden hoitoa.

Tuomo Rahko ja johtava koulutustarkastaja Pekka Koivisto kertovat, että Turun oppisopimustoimisolla on noin kymmenen opiskelijan vuotuinen kiintiö varattuna ulkomaanvaihtoihin. Toimisto tiedottaa näkyvästi mahdollisuudesta sisällyttää ulkomaan työssä oppimisen jaksoja oppisopimukseen. ”Meillä on yhteistyökumppaneita Euroopassa, jotka auttavat tarvittaessa oppityöpaikkojen hankinnassa.

Toisaalta opiskelijat voivat myös itse hankkia työpaikkoja ulkomaan opintoihin” toteavat Tuomo Rahko ja Pekka Koivisto.