Anna Mari Leinonen

Mahtava-hakkeen tavoitteena oli auttaa turva­paikan saaneita aikuisia kohti oppi­sopimusta. – Meillä on paljon yrityksiä, jotka haluavat rekrytoida maahanmuuttajia. Jossain tilan­teessa voi olla etuna, että tiimissä on myös vaikka arabiankielinen vartija, Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen sanoo.

Osaaminen edellä ammattiin

Monella maahanmuuttajalla olisi intoa opiskella, mutta usein huono suomen kielen taito on opintojen esteenä. 

– Se sijaan, että olisimme kartoittaneet mitä maahanmuuttajat eivät osaa, kartoitimme sen mitä he osaavat, Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen sanoo.

Pari vuotta sitten tehdyssä selvityksessä huomattiin, että maahanmuuttajat pärjäävät hyvin valmistavissa koulutuksissa, mutta ammatillisiin koulutuksiin haettaessa heidät laitetaan samalle viivalle kaikkien hakijoiden kanssa. Ja koska kielitaito ei riitä, heidät ohjataan takaisin valmistavaan koulutukseen. Selvitys havahdutti. Mitä järkeä tässä on? Sen sijaan, että asiakkaita autettaisiin eteenpäin, heitä pallotellaan erilaisista valmistavista koulutuksista toiseen. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa haluttiin löytää tähän ratkaisu ja siellä mietittiin uudella tavalla se, miten maahanmuuttajien ammattiin ohjauksessa onnistuttaisiin parhaiten.

– Käänsimme ajatusmallin toisin päin ja se sijaan, että olisimme kartoittaneet sitä, mitä maahanmuuttajat eivät osaa, lähdimme kartoittamaan, mitä he osaavat ja mitä he olivat oppineet kotimaassaan, Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen sanoo. 

Ensiaskel ammattiin

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon perustettiin maahanmuuttajia palveleva osaamiskeskus. Kun maahanmuuttaja tulee osaamiskeskuksen asiakkaaksi, hänen osaamisensa kartoitetaan. Kantava ajatus on, että jokaisella on hurjasti osaamista, vaikka hänellä ei osaisikaan suomea. Kun osaaminen on selvitetty, siirtyy asiakas sen alan ammattipajaan ja sitä kautta heitä ohjataan eteenpäin.

– Meillä on useita eri ammattipajoja, kuten hoivapaja, turvapaja, metallipaja ja ravintolapaja. Ammattipajoissa maahanmuuttajat pääsevät suoraan tekemään työtä ja siinä ohessa he opettelevat kieltä. 

Näkökulman muuttaminen on mullistanut monen maahanmuuttajan elämän. Stadin ammatti- ja aikuisopisto on oikeasti onnistunut tarjoamaan sujuvia siirtymiä valmistavista koulutuksista eteenpäin. Polku on voinut kulkea vertaisryhmän kautta polkukoulutukseen ja sitä kautta oppisopimukseen, tai jos henkilöllä ei vielä ole valmiuksia oppisopimukseen, työkokeiluun tai oppilaitokseen. 

– Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja tyytyväisiä. Monelle pääsy ammattipajaan ja oppisopimukseen on ollut iso voitto ja harppaus eteenpäin. Siitä syystä he panostavat erityisen paljon opiskeluun, myös kielen.

Oppisopimus paras vaihtoehto

Leinosesta oppisopimus on paras väylä kotouttaa maahanmuuttaja Suomeen. Työpaikalla opiskelija on kiinni aidossa työympäristössä samalla kun hän toimii veronmaksajana ja opiskelee itselleen ammattia. Jotta mahdollisimman monelle löytyisi oppisopimuspaikka, tarjoaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto useita erilaisia tukitoimia yrittäjille. Opiskelijoiden edellytykset on jo varmistettu, heidän kielitaitoaan on kehitetty ja sekä ammattiopettajat että suomi toisena kielenä -opettaja jalkautuvat koko oppisopimuksen ajan työpaikalle, sekä opiskelijan että yrityksen tueksi. Lisäksi usein oppisopimusta edeltää joko työkokeilu tai työharjoittelujakso. 

– Oppisopimus on kaikille tavoitteena, mutta jos työpaikka ei aukea, olemme alkuvaiheessa ohjanneet opiskelijoita oppilaitokseen ja työelämään esimerkiksi x + y -mallilla. 

Työelämä- ja oppisopimuspalveluissa nähdään, että jokainen maahanmuuttaja tuo mukanaan valtavasti osaamista ja kyvykkyyttä. Enää ei odoteta täydellistä kielitaitoa, vaan jokaiselle opiskelijalle etistään paras reitti ammattiin saman tien.