Toimitusjohtaja Tarja Jantunen on suorittanut johtami­sen erikoisammattitutkin­non oppisopimuksella.

Tarjolla ammatti ja työpaikka

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy käyttää oppisopimusta rekrytointikanavana.

Toimitusjohtaja Tarja Jantusen mielestä oppi­sopimus on paras tapa rekrytoida henkilöstöä alalle, jota vaivaa krooninen työvoimapula eikä valmiiksi koulutettua väkeä ole tarjolla.

– Lähipäivät oppilaitoksessa antavat opiskelijalle perustaidot työn tekemiseen. Perusteellinen perehdytys ammattiin tulee työtä tekemällä, Jantunen pohtii.
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut järjestää puhdistus-, laitoshuolto-, vahtimestari-, erikoisammattimies- sekä kuljetuspalveluita yli 330 asiakaskohteessa Päijät-Hämeessä ja sen lähialueilla. 

– Kokeilimme joskus vuosia sitten ison ryhmän kouluttamista kerralla, mutta se ei toiminut meille silloin. Palkkaamme mieluummin ensin määräaikaiseen työsuhteeseen ja jos henkilössä on potentiaalia, ehdotamme hänelle oppisopimusta. Haluamme myös panostaa jokaisen opiskelijan ohjaukseen.
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n yhtenä arvona on: Asenteella asiakkaan asialla. Tästä syystä uuden työntekijän ei tarvitse osata siivota tai käyttää koneita taloon tulessaan, mutta oikea asenne ja motivaatio ovat oleellisia.

– Yrityksen maine on yhtä hyvä tai huono, kuin työntekijöiden asenne työpaikalla, siksi rekrytoinnissa meillä painaa asenne osaamista enemmän.

Laitoshuoltopalvelut käyttää oppisopimusta pääsääntöisesti rekrytointikanavana, mutta se on myös loistava uralla etenemisen vaihtoehto yrityksessä. Jantunen on aikanaan itsekin suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella.

– Meillä on useita työntekijöitä, jotka ovat kouluttautuneet oppisopimuksella toimitilahuoltajan perustutkinnosta laitoshuoltajan ammattitutkinnon kautta ohjaajakoulutukseen ja siitä esimieskoulutukseen. 

Kunniakirja ohjauksesta

Jokaisen opiskelijan kohdalla selvitetään ennen oppisopimuksen alkua aikaisempi koulutustausta ja osaaminen ja tutkinto mietitään sen perusteella sopivaksi. Koska yrityksen volyymit ovat puhdistuspalvelussa ja laitoshuollossa, suorittaa valtaosa opiskelijoista toimitilahuoltajan perustutkinnon.

– Oppisopimuksella me saamme täsmäkoulutettuja ihmisiä oikeille paikoille, Jantunen sanoo. Hän lisää, että oppisopimus vaatii panostusta myös työnantajalta. Mitä enemmän opiskelijoita ohjataan, sitä parempiin lopputuloksiin päästään.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on saanut kunniakirjan muutama vuosi sitten Lahden Servion nimellä hyvästä opiskelijaohjauksesta, mutta sen eteen on tehty paljon työtä.

– Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii työnantajalta sekä sitoutumista että resursseja, mutta me olemme halunneet panostaa tähän. Meillä on nimetyt vastuuhenkilöt ja olemme vuosien varrella tiivistäneet huomattavasti yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opiskelijoiden keskeyttämiset ovat minimaalisia. Motivaatio opiskeluun säilyy, kun on joku, joka auttaa vaikeiden paikkojen yli ja oikeasti kuuntelee, toimitusjohtaja Tarja Jantunen toteaa.