RIIMA-hankkeen priima päivä Porvoossa

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien yhteinen vertaisarviointihanke PRIIMA etenee aikataulussa. Perjantaina 9.3.2012 metropolialueen oppisopimustoimistojen edustajat kokoontuivat Porvooseen kehittämispäivän merkeissä. Kehittämispäivän aikana hankkeen kulkua käytiin läpi mm. työnjaon, aikataulutuksen ja toimintatapojen osalta ja pohdittiin keväällä tehtävän itsearvioinnin toteutustapaa. Kehittämispäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi fasilitointiyhtiö Humap. ”Päivän anti selkeytti kuvaa, nyt alkaa päästä jyvälle siitä mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä on

Oppisopimuskoulutuksen kohtalon hetket

Oppisopimuskoulutus on ollut viime vuosina varsin hyvin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. On nähty, että se on hyvä koulutuspolku muun ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen rinnalla. Meillä on näyttöä siitä, että oppisopimuskoulutuksella on työllistävää ja jopa työpaikkoja luovaa vaikutusta. Tämän myönteisen kehityksen ohella on olemassa myös uhkatekijöitä. On vaara, että voimakkaasti lisääntynyt oppisopimusten määrä johtaa koulutuksen laadun heikkenemiseen.

Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta on nyt hyväksytty ja allekirjoitettu pääministerin, opetusministerin, työministerin ja 23 järjestön puolesta. Yhtenä allekirjoittajana on Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry. Uusi suositus sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja joukon muita työmarkkinatoimenpiteitä. Edellinen suositus annettiin vuonna 2005 ja se koski silloin vain ammatillista koulutusta. Uuden suosituksen tavoitteen on edistää koulutuksen järjestäjien