Kategoriat
Uncategorized

Stina Girs valitsi oppisopimuksen

Muusikko Stina Girs jakaa aikaansa musiikin ja kukkakaupan välillä. Musiikissa hän on itseoppinut, mutta kukka-alalle hän on opiskellut. Puutarhatalouden perustutkinnon Stina suoritti oppisopimuksella.

Stina Girs julkaisi ensimmäisen oman levynsä marraskuussa 2011 ja tekee nyt keikkaa ympäri Suomen. Silti hänet voi aika ajoin bongata palvelemassa asiakkaita järvenpääläisessä kukkakaupassa. Stinalla on plakkarissa puutarhatalouden perustutkinto sekä floristin ammattitutkinto. Molemmat tutkinnot hän suoritti Keudassa, perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Stina uskoo jatkavansa floristin uraansa osa-aikaisesti, vaikka saavuttaisi kiintotähden aseman musiikkimaailmassa. Luovuus, taiteellisuus ja persoonallinen ote ovat olleet Stinalle lapsesta asti keskeisiä arvoja ja niitä kaikkia hän pääsee toteuttamaan niin muusikkona kuin floristinakin.

– Lisäksi kukkakaupassa työskentely on aivan ihanaa vastapainoa keikoille ja musiikin tekemiselle. Välillä oikein kaipaan musiikin maailmasta perustyön pariin. Ja kyllä kaupassa puuhaillessa tulee myös hyräiltyä ja kehiteltyä biisi-ideoita, hän kertoo.

Idols siirsi floristinhaaveet tuonnemmaksi

Stinan äiti Merja Girs toteutti pitkään haaveilemansa ammatinvaihdoksen sihteeristä kukkakauppiaaksi, kun Stina oli lukiossa. Stina alkoi autella äitiään kaupassa ja kiinnostui alasta. Lukion jälkeen päätös lähteä opiskelemaan kukkakauppa-alaa oppisopimuksella Keuda Mäntsälään olikin helppo. Heti valmistuttuaan puutarhuriksi hän halusi syventää osaamistaan ja suoritti floristin ammattitutkinnon, josta sai paperit käteen joulukuussa 2010.

Sitten tuli Idols ja äidin suunnitelma joutui jäähylle: Peikonkämmen-kukkakauppaa ei aivan vielä voisi alkaa siirtää tyttären vastuulle.

Yrittäjäksi tietenkin

Äidin suunnitelmaa ei kuitenkaan ole haudattu, sillä floristin ura elää Stinalla vahvana muusikon uran rinnalla. Yrittäjyys tuntuu hänestä luonnolliselta tavalta tehdä töitä tulevaisuudessa, niin kukkakauppa-alalla kuin musiikissakin.

Ja kun työuraa jäljellä ainakin neljä vuosikymmentä, on kaikki mahdollista:

– Ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, että vaihtaisin vielä joskus ammattia, vaikka nykyiset ammatit omilta tuntuvatkin. Opiskelen elämäni aikana varmasti vielä monenlaista, Stina nauraa.

Nyt on kuitenkin aika katsoa, mihin musiikilliset siivet kantavat.

Kategoriat
Uncategorized

RIIMA-hankkeen priima päivä Porvoossa

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien yhteinen vertaisarviointihanke PRIIMA etenee aikataulussa. Perjantaina 9.3.2012 metropolialueen oppisopimustoimistojen edustajat kokoontuivat Porvooseen kehittämispäivän merkeissä. Kehittämispäivän aikana hankkeen kulkua käytiin läpi mm. työnjaon, aikataulutuksen ja toimintatapojen osalta ja pohdittiin keväällä tehtävän itsearvioinnin toteutustapaa. Kehittämispäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi fasilitointiyhtiö Humap.

”Päivän anti selkeytti kuvaa, nyt alkaa päästä jyvälle siitä mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä on iso asia”, toteaa koulutustarkastaja Heikki Raitavuo Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

”Meidän roolimme työpaikalla oppimisen kehittämisessä ja oppisopimuspedagogiikka sinällään ovat asioita jotka kaipaavat selkeyttämistä,” hän jatkaa.

”Nyt kun näitä tapaamisia on ollut useampi, huomaa että suorittava taso verkostoituu hyvää vauhtia. Vertaisarvioinnin sisällä olevat asiat ohjaavat meitä yhteistyöhön. Kehityspäivän ohjelma eteni hyvin, kiitos siitä kuuluu aktiivisten osallistujien lisäksi Humapille.”

PRIIMA on opetushallituksen rahoittama hanke jonka tavoitteena on luoda perusta yhtenäisille oppisopimuskoulutuksen käytännöille ja varmistaa laadunkehitys vertaisarvioinnin ja hyvän kumppanuuden myötä. Tällä halutaan ohjata toimintatapoja samankaltaisiksi, jotta oppisopimustoimistojen asiakkaat kokisivat saavansa laadultaan yhtä hyvää ja puitteiltaan selkeää palvelua paikkakunnasta riippumatta. Vertaisarvioinnin avulla saadaan tuotua parhaat käytännöt eri toimijoilta kaikkien käyttöön.

Vertaisarviointi toteutetaan siten, että eri oppisopimustoimistojen edustajista muodostetaan arviointiryhmät, jotka käyvät vuorotellen jokaisen oppisopimustoimiston luona tekemässä arvioinnin valitusta toiminnan osa-alueesta. Pohjaksi arviointikäynnille jokainen toimisto lähettää etukäteen arviointiryhmälle raportin joka on laadittu itsearvioinnin pohjalta. Itsearvioinnissa käydään koko henkilökunnan voimin läpi omia käytäntöjä, nostetaan esiin erityisen hyviksi koetut asiat, ja tunnistetaan kehittämiskohteet. Arviointiryhmän kokoonpano on eri jokaisella arviointikäynnillä. Hankekoordinaattorina toimii oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta.

Hanke jatkuu helmikuulle 2013 asti. Seuraava vaihe on oppisopimustoimistojen itsearviointi joka toteutetaan kuluvan kevään aikana. Metropolialueen yhteistyörinkiin lukeutuvat Helsingin oppisopimustoimisto, Hyria, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus (alueellisena kumppanina Porvoo International College), Keuda ja Omnia.

Kategoriat
Uncategorized

Kukkakauppa-alan ammattilaiseksi oppisopimuksella

Floristin työn oppii parhaiten tekemällä, joten oppisopimuskoulutus on oivallinen vaihtoehto kouluttautua alalle. Tiia Peltorinne ja Kirsi Ruokostenpohja menivät kukkakauppaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta ensin harjoitteluun, jonka jälkeen heidän työnantajansa päättivät solmia oppisopimuksen.Tiian työnantaja oli Kukkapuoti Päivännouto Oy ja Kirsin Koillis-Kukka tmi. Koulutuksen järjestäjänä toimi Pirkanmaan oppisopimuskeskus.

Tietopuolisen koulutuksen järjestäjänä toimi Ahlman Instituutti. Opiskelupäiviä oppilaitoksessa oli muutama kuukaudessa, joten opiskelijat ottivat opiskelupäivistä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Teorian rinnalla oli jatkuvaa käytännön harjoittelua myös oppilaitoksessa. Koulupäivien vähäisyyden vuoksi itsenäinen opiskelu on välttämätöntä oppimisen ja kehityksen kannalta.

– Näyttötutkintoon kannattaa valmistautua hyvin ja rentoutua näyttötilanteessa, Meillä oli tosi kannustava ja rento yhteishenki, sanovat Tiia ja Kirsi.

Työpaikkakouluttajan rooli merkittävä

Työpaikkakouluttajan rooli oppisopimuskoulutuksessa on erittäin keskeinen. Sekä Tiia että Kirsi kertovat saaneensa palautetta töistään ja kehityksestään. He saivat neuvoja, tukea ja kannustusta opiskelun aikana ja aina ennen näyttöjä. Monipuoliset työtehtävät ovat ehdoton edellytys oppisopimuksen onnistumiselle ja molemmat kertovat, että he tekivät monenlaisia sidontatöitä innostavan työpaikkakouluttajan ohjauksessa.

– Olin niin helpottunut ja onnellinen, että Tarjalla, työpaikkakouluttajalle soittaessani hyviä uutisia itkimme molemmat. Se oli kummallekin tosi iso juttu, kertoo Kirsi.

Jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä

Ammattitaitoisella floristilla on halu kehittyä ja pysyä ajan tasalla seuraamalla alalla tapahtuvia muutoksia ja uutisia, jotta voisi itsekin oppia uutta. Innostus omaan työhön on tärkeää. Tiia aikoo jatkaa kukkakauppa-alalla ja kertoo, että taitojen kehittäminen on loputonta.

– Hyvällä floristilla pitää olla erinomaiset asiakaspalvelutaidot ja kyky tuottaa sekä esitellä asiakkaan toiveiden mukaisia töitä erilaisin tekniikoin käsityötaitoa käyttäen, summaa Tiia.

Myös Kirsin mielestä ammattitaitoinen floristi ylläpitää ammattitaitoaan, koska ala muuttuu koko ajan. Tietty nöyryys pitää säilyttää. Kirsille on hyvin tärkeää, että asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun ja sidontatöihin. Hän jatkaa saman työnantajan palveluksessa ja ehkä tulevaisuudessa opiskelee floristimestariksi. Kirsi kertoo, että hän haluaa olla mukana kehittämässä liikettä ja ohjaamassa nuoria harjoittelijoita. Ja tietysti hän aikoo tuottaa paljon iloa asiakkaille!

Kategoriat
Uncategorized

Oppisopimuskoulutuksen kohtalon hetket

Oppisopimuskoulutus on ollut viime vuosina varsin hyvin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. On nähty, että se on hyvä koulutuspolku muun ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen rinnalla. Meillä on näyttöä siitä, että oppisopimuskoulutuksella on työllistävää ja jopa työpaikkoja luovaa vaikutusta. Tämän myönteisen kehityksen ohella on olemassa myös uhkatekijöitä. On vaara, että voimakkaasti lisääntynyt oppisopimusten määrä johtaa koulutuksen laadun heikkenemiseen. Tämä ei voi olla kenenkään etu. On huolehdittava siitä, että oppisopimuskoulutus tuottaa edelleen osaavaa jälkikasvua eri ammatteihin ja toimialoille.

Opetusministeriö on asettanut työryhmiä, joiden tehtävänä on tutkia oppisopimuskoulutuksen laatua ja rahoitusta. Laatutyöryhmä saa työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Opetushallitukselle ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehille on annettava tunnustus asioiden valmistelusta. He ovat ottaneet oppisopimuskoulutuksen kentän tiiviisti mukaan tähän työhön. Yhdessä on voitu tarkastella oppisopimuskoulutuksen kokonaisuutta ja niitä kriittisiä kohtia, jotka vaikuttavat koulutuksen laatuun ja joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oppisopimuskoulutuksen rahoituksen osalta olisi päästävä sellaisiin ratkaisuihin, jotka turvaavat taloudellisten resurssien täysimääräisen käytön työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tukemiseksi. On tärkeä huolehtia siitä, että yrityksille voidaan korvata koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Tällä on erityisen suuri merkitys silloin, kun pienet yritykset ja yrittäjät ottavat nuoria oppisopimuskoulutukseen.

Eurooppalaisesta viitekehyksestä nähtynä suomalaisella oppisopimuskoulutuksella on omat selkeät vahvuutensa. Se on tänä päivänä varsin arvostettu aikuiskoulutuksen muoto. Yrittäjien mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen antaa meille myös mahdollisuuden kehittää yrittäjyyttä ja siten kilpailukykyämme maailman taloudessa.

On myös virkistävää ja avartavaa tutustua siihen, miten oppisopimusta ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta kehitetään muualla. Yritysten Taitava Keski-Suomi projekti teki vertaisopintomatkan Lontooseen lokakuussa. Matkan yhtenä tarkoituksena oli löytää yrityslähtöisiä toimintamalleja sovellettavaksi Suomessa.

Englannissa kansalaisten osaamisen vahvistaminen on nähty keskeisenä tekijänä kehitettäessä maan kilpailukykyä, tuottavuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Englanti oli 1800-luvulla johtava talousmahti, joka toimi teollisen vallankumouksen veturina. Tänä päivänä yhteiskunta on siirtynyt palvelun ja osaamisen talouteen. Englannissa hallitus antoi lordi Leatchille tehtäväksi selvittää, miten Englanti voi vastata uusiin osaamisen haasteisiin tämän päivän maailmassa. Leatchin raportti on asiakirja, johon Englannin kansallisen osaamisen strategiat hyvin pitkälle perustuvat.

Suomalaisesta näkökulmasta Leatchin viesti on myös mielenkiintoinen monessa mielessä. Hän korostaa, että kansallinen kilpailukyky perustuu yhtäältä ihmisten osaamiseen ja toisaalta siihen, miten hyvää johtaminen työpaikoilla on. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta Leatchin viesti on myös selkeä. Hän katsoi, että oppisopimuskoulutusta on vahvistettava merkittävästi ammatillisen koulutuksen muotona. Tämän seurauksena perustettiinkin hyvin itsenäinen kansallisen oppisopimuskoulutuksen palvelu, jonka johtaja raportoi asianomaisille ministeriöille ja myös suoraan pääministerille.

Tässä lehdessä OAJ:n uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen tarkastelee suomalaisen koulutuksen haasteita rakentavalla tavalla. On tärkeää, että voimme Suomessa kehittää oppisopimuskoulutusta yhteistyössä pedagogiikan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on löytää toimintatapoja, jotka palvelevat entistä paremmin työelämää. Näin oppisopimuskoulutus voi meilläkin olla tärkeä osa rakennettaessa kansallista kilpailukykyä ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Kategoriat
Uncategorized

Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta on nyt hyväksytty ja allekirjoitettu pääministerin, opetusministerin, työministerin ja 23 järjestön puolesta. Yhtenä allekirjoittajana on Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry.

Uusi suositus sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja joukon muita työmarkkinatoimenpiteitä. Edellinen suositus annettiin vuonna 2005 ja se koski silloin vain ammatillista koulutusta. Uuden suosituksen tavoitteen on edistää koulutuksen järjestäjien työelämäyhteyksiä, laadullisesti korkeatasoisten työssä oppimis- ja harjoittelupaikkojen saatavuutta sekä kansainvälisen harjoittelun ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työssä oppimisen toteuttamista.

Oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta uusi suositus on positiivinen asia. Suositus edistää hyvien työssä oppimispaikkojen saantia ja nostaa työssä oppimisen merkitystä ja tunnettuutta. Oppisopimustoimijan näkökulmasta yleisesti tunnistettu tilannehan on se, että kuvitellaan oppisopimuskoulutuksessakin oppimista tapahtuvan vain lähiopetusjaksoilla ja ne toteutetaan samoilla menetelmillä kuin muukin koulutus. Oppisopimuskoulutuksen lähtökohta on työssä oppiminen, jota täydennetään tilanteeseen sopivalla teoriaopetuksella.

Työssä oppimisen merkityksen korostuminen eri koulutusmuodoissa lisää toimijoiden määrää työpaikoilla. On muistettava, että työpaikoilla ja yrityksillä on omat tavoitteensa, eikä työpaikoista voida kuvitella tehtävän temppuratoja, joissa työssä oppimista toteutetaan eri koulutuksen järjestäjien omilla ”Suomen parhailla” ehdoilla ja menetelmillä. Selkeät ja samansuuntaiset ohjeistukset työssä oppimiseen ja työssä oppimisen ohjaukseen ovat haaste, johon on löydettävä kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu mahdollisimman pian.

Tässäpä haastetta oppisopimuskoulutukselle, jolla on pisimmät perinteet työssä oppimisesta.